Ensiaputaidoilla pelastetaan henkiä

Kaikille sattuu joskus tapaturmia työssä, kotona tai vapaa-ajalla. Välillä kohdalle voi osua isompi onnettomuus tai vaikka sairaskohtaus. Tällöin on tärkeää, että muut kanssaihmiset osaavat auttaa. Suomen lain mukaan jokaisen on autettava, jos saapuu onnettomuuspaikalle tai sairaskohtauksen sattuessa lähistöllä. Silloin on osattava antaa ensiapua potilaalle. Kaikki voivat oppia antamaan ensiapua ja näin pelastamaan ihmishenkiä. Ensin hälytät paikalle ammattiapua, sen jälkeen kartoitat vammat ja toimit niiden edellyttämällä tavalla. Ohjeita löytyy esimerkiksi Punaisen Ristin sivuilta.

Olet osa ensihoitoketjua

Hätäilmoituksesi ja antamasi ensiapu, ammattilaisen suorittama ensihoito sekä siirto hoitopaikkaan muodostavat ensihoitoketjun. Usein toimet edellyttävät tarkoituksenmukaisia välineitä ja varusteita. Jokaisella olisi hyvä olla aina lähettyvillä ensiapupakkaus, jonka välineillä estät esimerkiksi shokkitilat ja autat onnettomuuksissa. Pääsääntöisesti ammattilaisten käyttämistä järeämmistä välineistä esimerkiksi DefiSign LIFE on puoliautomaattinen defibrillaattori ja Baxtrap on yksi markkinoiden kevyimmistä rankalauta välineistä. Ensiaputarvikkeita löytyy kätevästi netistä. Kun ensihoitotoimet on suoritettu oikein ja potilaan kuljetus järjestetty hallitusti, on tehnyt parhaansa tämän eteen.

Pidä ensiaputaidot ajan tasalla

Ensiapukursseilta saat käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisen olisi hyvä osata. Koulutuksissa opit elvytysnuken avulla kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Myös defbrillaattorin käyttöä harjoitellaan. Kolmen vuoden välein olisi hyvä kerrata ensiaputaitojaan ensiapukoulutuksessa. Koulutuksia voidaan räätälöidä eri ammattiryhmille, jolloin opetellaan erityisesti heille suunnattuja taitoja. Sellaista ihmisryhmää ei ole olemassa, jolle ei voisi ensiapukoulutusta järjestää. Muista siis, että ensiapukurssin käymällä saat tietoja hätätilanteessa toimimiseen ja voit auttaa lähimmäistäsi. Lisätietoja koulutuksista löydät esimerkiksi täältä.