Mikä etu suuresta työnantajasta on työntekijälle?

Työntekijän kannalta työskentely suuressa yrityksessä on yleensä kannattavaa, sillä etenkin nykyaikana, jolloin talous on jatkuvasti vaakalaudalla, suuri yritys tuo tietynlaista turvaa. Esimerkiksi laman tai yrityksen rahavaikeuksien koittaessa suurella yrityksellä on pieniä yrityksiä suuremmat edellytykset supistaa menojaan ja jatkaa toimintaansa, eikä esimerkiksi pakollisia irtisanomisia talousvaikeuksien vuoksi esiinny suuryrityksissä yhtä usein kuin pienemmissä yrityksissä. Suuressa yrityksessä työskennellessä on myös esimerkiksi helpompi järjestää vapaita ja saada sijaisia sairauslomien ajaksi.

Suuret työnantajat tarjoavat usein työterveydenhuoltoa

Suurissa yrityksissä työntekijät on usein vakuutettu yksityisellä työterveysvakuutuksella. Tarjolla on tavallisesti oma työterveyshuolto, joka takaa, että avun saa tarvittaessa vaivatta ja nopeasti. Koska vakuutuspohjaiset järjestelmät ovat usein melko kalliita työnantajalle, näkyy niitä suurissa yrityksissä pieniä useammin. Isoilla yrityksillä on yleensä kilpailuetu, sillä koska vakuutettavia on paljon, on suuryrityksille mahdollista saada työterveyden palveluista niin sanottua joukkoalennusta. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat tavallisesti perustutkimukset, sairauslomien hakeminen sekä erilaiset etäpalvelut, kuten chat-neuvonta tai puhelinpalvelu.

Työterveyshuolto on tärkeää kaikissa yrityksissä

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan velvollisuus, ja pienemmät yritykset tilaavatkin palvelut tavallisesti kunnan terveyskeskukselta. Työterveyshuoltoon sisältyy kuitenkin muutakin kuin työntekijöiden mahdollisuus päästä lääkärin vastaanotolle. Työterveyshuolto tarkoittaa sellaista toimintaa, jolla edistetään työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä, työntekijöiden terveyttä sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä. Tärkeä tekijä työtapaturmien ehkäisemiseksi on koota työpaikalle kattava ensiaputarvikevalikoima sekä kouluttaa työntekijät asianmukaisesti. Usein suuret työnantajat huolehtivat myös tästä. Lue lisää täältä, niin saat tietää, millaisia ensiaputarvikkeita työpaikoille kannattaa hankkia.