Turvallisuus toimistolla

Toimiston turvallisuus koostuu useasta eri tekijästä – sen lisäksi, että johdon tulee antaa tarvittavat välineet turvallisuuden ylläpitämiseen, myös jokainen työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen. Työntekijätasolla kaiken pohja on siisteys ja järjestys toimistolla. Oma työpiste tulisi pitää aina hyvässä järjestyksessä, eikä käytäville ja muille kulkureiteille tulisi jättää lojumaan ylimääräisiä tavaroita. Yrityksen tulee järjestää kaikille työpaikan prosesseille tarvittavat työskentely- ja säilytystilat sekä asianmukaiset välineet mahdollisiin logistisiin toimenpiteisiin.Yksi tärkeimpiä asioista, joita tulee ottaa huomioon toimistolla työskentelyssä, on paloturvallisuus, erityisesti kun kyseessä ovat toimistot, joista löytyy runsaasti tietotekniikkaa. Tietokoneet ja muut sähkölaitteet tulee sijoittaa niin, että niiden tuuletustoiminnot pääsevät työskentelemään esteettä. Jokainen työpaikan huone tulisi olla varustettu poistumisreittien opasteilla ja ensisammutustöiden välineillä, kuten sammutuspeitolla ja käsisammuttimella. Näiden välineiden eteen ei tulisi asettaa mitään, mikä voi vaikeuttaa niiden esille saantia. Täältä voit lukea lisää paloturvallisuudesta.Toimistolla voi sattua pieniä haavereita, ja työnantajat ovatkin velvoitettuja vakuuttamaan työntekijänsä. Toimistolla kaikkein yleisimpiä tapaturmia ovat esimerkiksi liukastumiset ja kompastumiset ja niiden myötä tulevat venähdykset sekä nirhaumat. Riippuu vamman laadusta, onko työntekijä aiheellista saattaa saman tien lääkärin vastaanotolle, mutta jokaisella toimistolla on hyvä olla olemassa välineet pienien haaverien hoitamiseen ja tarvittaessa ensiapuun. Esimerkiksi defibrillaattori voi olla hengen pelastava hankinta ensiapukaappiin. Muun muassa Ensiaputarvike.fi tarjoaa hyödyllisiä apuvälineitä.On myös erittäin tärkeää, että jokainen työntekijä tietää, mistä löytyvät turvallisuuteen liittyvät välineet ja ohjeistukset. Yhtä tärkeää on varmistaa, että saatavilla olevia välineitä osataan käyttää. Hyvin suunniteltu toimisto menettää turvallisuustehokkuutensa, jos työntekijät eivät kanna omalta osaltaan vastuuta turvallisuusneuvojen noudattamisesta. Uuden työntekijän perehdytykseen kannattaakin sisällyttää aina kierros toimistolla turvallisuuden näkökulmasta katsoen. Lisäksi silloin tällöin on hyvä muistutella myös vanhoja työntekijöitä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.Toimistojen ja muiden työpaikkojen turvallisuus ei jää ainoastaan työnantajien oman harkinnan varaan, vaan sitä säädellään lailla. Jokaisen työnantajan tulee tehdä lakisääteinen pelastussuunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki turvallisuuden osa-alat. Tähän kuuluu muun muassa säännölliset poistumisharjoitukset, jotka kaikille työelämässä mukana oleville tulisi olla tutut. Turvallisuus toimistolla on tärkeää, ja päävastuu sen järjestämisestä on työnantajalla – kuitenkin jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa sen toteutumiseen.